Ženy, oheň a nebezpečné věci

Posted by

Ženy, oheň a nebezpečné věci

Stáhnout knihu Ženy, oheň a nebezpečné věci zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

George Lakoff (* 1941), profesor lingvistiky na University of California v Berkeley, patří k nejvýznamnějším lingvistům své generace. V sedmdesátých letech se podílel na vzniku generativní sémantiky, pokusu korigovat některé jednostrannosti chomskeánské lingvistiky (Lakoff je žákem Noama Chomského a následně jeho kritikem). O desetiletí později stál u zrodu kognitivní lingvistiky. Proti objektivistickému pojetí myšlení, ukotvenému v tradičních aristotelovských kategoriích, staví široce založenou teorii experiencialistickou. Lakoff v této publikaci shrnuje poznatky mnoha vědních oborů, které se setkávají pod hlavičkou kognitivní vědy – filozofie, psychologie, antropologie, matematiky, logiky, biologie, umělé inteligence apod. Doplňuje je vlastním zkoumáním, včetně rozsáhlých jazykovědných případových studií, a poskytuje jednotný konceptuální rámec pro nové základy studia lidské mysli a tím i nové základy kognitivní vědy.

Štítky:
Studie,
Kognitivní lingvistika,
Případové studie,
Poznání,
Myšlení,
Kognitivní věda,
Psycholingvistika,
Rozum


Ženy, oheň a nebezpečné věci


Přečtěte si knihu Ženy, oheň a nebezpečné věci online zdarma

Kód: D0022659
EAN: 9788086138787
ISBN: 808613878X
Nakladatel: Triáda
Počet stran: 656
Jazyk: Česky
Kategorie: Ostatní