Vladimír Holan básník

Posted by

Vladimír Holan básník

Stáhnout knihu Vladimír Holan básník zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Komplexní literárněhistorická monografie o interpretačně zřejmě nejsložitější osobnosti české poezie dvacátého století sleduje v deseti rozsáhlých, vnitřně bohatě členěných kapitolách všechny básníkovy zásadní životní a umělecké peripetie, literární kontext i dobové přijetí jeho díla. Každá kapitola je uvedena citátovým názvem a mottem z Holanovy tvorby a otevřena uměleckými fotografiemi výtvarnice Petry Růžičkové. Jádrem publikace zůstávají interpretace básníkova díla v celé jeho monumentální rozloze a pozoruhodném poetickém a myšlenkovém vývoji. Kniha je doplněna důkladným poznámkovým aparátem (917 poznámek pod čarou), široce fotograficky dokumentovanými kalendárii života a díla, podrobnou personální bibliografií, anglickým résumé a čtyřmi přehlednými rejstříky autorů, děl, souvislostí a emblémů. Tato rozsáhlá, velkoryse koncipovaná a exkluzivně vypravená publikace obsahuje 182 obrázků.

Štítky:
Monografie,
20. století,
Literatura,
Literárněvědné rozbory,
Interpretace a přijetí literárního díla,
Čeští básníci,
Holan, vladimír, 1905-1980


Vladimír Holan básník


Přečtěte si knihu Vladimír Holan básník online zdarma

Kód: D0004976
EAN: 9788090416444
ISBN: 9788090416444
Nakladatel: Prstek Aleš
Vazba: vázaná
Počet stran: 428
Jazyk: Česky
Kategorie: Literární vědy