Trendy soudobé diabetologie. Svazek 1

Posted by

Trendy soudobé diabetologie. Svazek 1

Stáhnout knihu Trendy soudobé diabetologie. Svazek 1 zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Stále se zvyšující incidence a prevalence diabetu, stejně jako počet smrtelných komplikací a současná absence „ideálního“ antidiabetika vzbuzuje stále větší zájem jak odborné, tak i laické veřejnosti i farmaceutických společností. Z tohoto předpokladu vycházejí i autoři nové ediční řady Trendy soudobé diabetologie. Ačkoliv se jednotlivé příspěvky svým zaměřením i rozsahem liší, jejich společným cílem je sumarizace nenovějších poznatků z etiologie, patogeneze, diagnostiky a terapie nejen základního onemocnění – diabetes mellitus -, ale i komplikací spadajících do nejrůznějších oborů medicíny. Předkládání nejnovějších poznatků získaných z právě ukončených či probíhajících experimentálních a klinických studií prováděných v ČR i v zahraničí mohou do budoucna přinést nové terapeutické možnosti a dát tak naději nemocným diabetem i ukázat lékařům z oborů souvisejících nové cesty, kterými se lze v problematice diabetu a jeho komplikací vydat.Jednotícím prvkem všech publikovaných příspěvků je zdůraznění potřeby multidisciplinárního přístupu k široké problematice diabetologie a souvztažnost předkládaných informací v kontextu současných vědomostí i zatím hypotetických poznatků pravděpodobného vývoje.Nová ediční řada tak přináší aktuální přehled zkušeností ze všech oblastí diabetologie. I kdyby měly být některé informace v budoucnu překonány, dnes jsou jistě v problematice diabetu rozhodující a vhodné k rozšíření mezi odborníky, kteří se s pacienty trpícími diabetes mellitus setkávají.


Trendy soudobé diabetologie. Svazek 1


Přečtěte si knihu Trendy soudobé diabetologie. Svazek 1 online zdarma

Kód: D0198153
EAN: 9788085824773
ISBN: 978-80-85824-77-3
Nakladatel: Galén, spol. s r.o.
Počet stran: 147
Rok vydání: 1998
Rozměry: 160,0×230,0x20,0mm
Jazyk: Česky
Kategorie: Medicína a alternativní medicína