Ticho a naděje

Posted by

Ticho a naděje

Stáhnout knihu Ticho a naděje zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Kniha je věnována literární tvorbě francouzských autorek Marie Noëlové, Suzanne Renaudové a Sylvie Germainové. Jejich tvorba se rozprostírá po celém 20. století – a dokonce ho přesahuje. Společným znakem jejich prací je zřetelná inspirace křesťanstvím. Všechny tři ve svém díle počítají s existencí Boha, víra v něho je součástí jejich vlastního života, pro svá díla čerpají motivy z Bible, z církevní tradice i z osobní modlitby. Cílem knihy je nalézt a posoudit, jakým způsobem křesťanské přesvědčení autorek ovlivňuje jejich tvorbu a dále obecněji, jak se mění vliv křesťanství na literaturu a jeho odraz v ní v průběhu celého 20. století.

Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (nar. 1973) je absolventkou oboru francouzština-čeština na Filozofické fakultě MU v Brně. V roce 2002 obhájila tamtéž doktorskou práci na téma La Conversion de Joris-Karl Huysmans (knižně vyšlo v nakladatelství MU, Brno 2009). Od roku 1996 vyučuje na Katedře francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU. Předmětem jejího odborného zájmu jsou především francouzští autoři 19.-21. století se vztahem ke křesťanství.

Štítky:
Monografie,
20. století,
Literatura,
Francouzská literatura,
Literární náměty,
Literárněvědné rozbory,
Literatura a křesťanství,
Literární inspirace


Ticho a naděje


Přečtěte si knihu Ticho a naděje online zdarma

Kód: D0141736
EAN: 9788073252601
ISBN: 9788073252601
Nakladatel: Centrum pro studium demokracie a kultury
Vazba: brožovaná
Počet stran: 392
Jazyk: Česky
Kategorie: Literární vědy