Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky

Posted by

Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky

Stáhnout knihu Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Publikace je příspěvkem k diskusi o soudobém vývoji lingvistických teorií a metodologie lingvistického výzkumu. Této problematiky se dotýkají nejprve české překlady pěti původně anglických studií: Tyto studie, například od Nicholase Evanse, Stevena Levinsona, Raymonda W. Gibbse nebo Luca Steelse, akcentují určité aspekty lingvistického bádání, jimž se v posledních letech věnuje výrazná pozornost, zejména funkci empirického výzkumu v lingvistice, vztahu mezi lingvistikou a neurovědou, výzkumu jazykové evoluce, otázce jazykových univerzálií a jazykové diverzity nebo komputačnímu modelování lingvistických procesů. Překlady doplňuje anketa zaměřená na obecné i konkrétnější otázky spjaté s lingvistickým výzkumem (vývoj teorií, rozvoj metodologie a vývoj nových nástrojů, nejvýraznější výsledky v posledních dvaceti letech a přetrvávající desiderata nebo otázky jazykových univerzálií a jazykové relativity). Respondenty ankety jsou někteří přednášející i účastníci Letní školy lingvistiky v Dačicích. Poslední část knihy je věnována představení Letní školy lingvistiky, z jejíhož inspirativního prostředí vzešel i podnět k uspořádání této publikace.

Štítky:
Studie,
Sborníky,
Lingvistika


Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky


Přečtěte si knihu Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky online zdarma

Kód: D0210432
EAN: 9788073084653
ISBN: 9788073084653
Nakladatel: Filozofická fakulta UK v Praze
Vazba: brožovaná
Počet stran: 282
Jazyk: Česky
Kategorie: Jazykověda a ostatní