Supervize v adiktologické praxi

Posted by

Supervize v adiktologické praxi

Stáhnout knihu Supervize v adiktologické praxi zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Publikace se skládá ze dvou částí týkajících se poskytování supervize v adiktologické praxi. V první jsou výstupy z šetření zaměřené na poskytování, využívání a spokojenost se supervizí v adiktologických službách ve Středočeském a Ústeckém kraji z pohledu supervidovaných i supervizorů. Druhá část je zaměřená prakticky. Vedle úvodu věnovaného historii zavádění supervize a doslovu, který je zaměřený na její možnosti, obsahuje praktické poznatky jednotlivých supervizorů působících dlouhodobě v této oblasti. V jednotlivých příspěvcích nelze hledat všeobecný pohled na poskytování supervize, ale osobní vnímání supervizních aktivit. Autoři se nevyhýbají ani vlastním pochybnostem a situacím, které nejsou vždy ideální. Kniha může být inspirací jak pro odborníky, kteří pod supervizí pracují nebo o ní přemýšlejí, tak pro supervizory samotné.

Štítky:
Výzkumné zprávy,
Supervize,
Středočeský kraj (česko : 2000-),
Sociální služby – česko,
Sociální služby,
Ústecký kraj (česko : 2000-),
Adiktologie


Supervize v adiktologické praxi


Přečtěte si knihu Supervize v adiktologické praxi online zdarma

Kód: D0010477
EAN: 9788073872090
ISBN: 9788073872090
Nakladatel: Triton
Vazba: brožovaná
Počet stran: 160
Jazyk: Česky
Kategorie: Psychologie