Psychologie životní cesty spjatá se zemí a jejími rytmy

Posted by

Psychologie životní cesty spjatá se zemí a jejími rytmy

Stáhnout knihu Psychologie životní cesty spjatá se zemí a jejími rytmy zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Arnold Mindell koncipoval svoji novou knihu jako duchovního průvodce životní cestou, která je úzce – tak jako její psychologie – spjata se zemí, s jejími směry, rytmy a se silami, které ze země pramení. Vysvětluje, jak důležité je uvědomění, vnímající uvědomění, které je zdrojem vědomí a z jistého úhlu pohledu původcem vnímané reality i vesmíru jako celku. S tím úzce souvisí Mindellův koncept uvědomění si cesty, lidské schopnosti vnímat směry, síly a rytmy vycházející ze země a jemné signály snového těla, schopnosti uvědomit si tyto vlivy a správným způsobem na ně v běžném životě reagovat, například změnou vnitřní či vnější orientace: zaměření a směřování. Mindell čerpá svoje poznatky z fyziky, domorodých náboženství a šamanismu. Ve své knize představuje nové metody nalézání nejschůdnějších způsobů překonání překážek na cestě životem, ke zmírnění vnitřního nepokoje, k odstranění problémů v mezilidských vztazích a to i na úrovni velkých lidských společenství a na úrovni světa. Arnold Mindell, fyzik a neortodoxní jungiánský psycholog, dlouhodobě prohlubuje odkaz C. G. Junga a spojuje poznatky tradiční psychologie s poznatky různých jiných vědních oborů a tradiční moudrostí, přičemž činí vědecké myšlenky přístupné široké čtenářské obci. Teorii a prožitková cvičení představuje jednoduchým a inspirujícím způsobem. Využívá při tom bohatý ilustrační materiál.

Štítky:
Sebepoznání,
Osobní růst,
Psychologie a sociologie,
Analytická psychologie,
Vesmírná harmonie,
Kvantová fyzika,
Sebeuvědomování,
Šamanismus,
Učení taoismu


Psychologie životní cesty spjatá se zemí a jejími rytmy


Přečtěte si knihu Psychologie životní cesty spjatá se zemí a jejími rytmy online zdarma

Kód: D0009230
EAN: 9788087171110
ISBN: 9788087171110
Vazba: brožovaná
Počet stran: 280
Jazyk: Česky
Kategorie: Psychologie a komunikace