Příběhy Tóry

Posted by

Příběhy Tóry

Stáhnout knihu Příběhy Tóry zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Kniha Příběhy Tóry (patnáct biblických zamyšlení) Jana Diveckého přibližuje čtenářům:
-základní příběhy Starého zákona s výkladem nejvýznamnějších židovských rabínů-komentátorů (Maimonides, Nachmanides, Raši, …)
-kapitoly od Stvoření světa po Mojžíšovo putování pouští seznamují zájemce s obsahem příběhů, důraz je však kladen především na interpretaci významu událostí
-pro snazší pochopení je publikace doplněna slovníkem základních pojmů a přehledem hlavních komentátorů Tóry
Dílo je v našem kontextu výjimečné nejen židovským úhlem pohledu na „obecně známá“ témata, ale také pedagogickým záměrem díla, které v předmluvě ke knize vyzdvihl vrchní zemský rabín Efraim K. Sidon.

Štítky:
Biblické příběhy,
Bible. pentateuch,
Biblické postavy,
Biblické události,
Učení judaismu,
Biblická exegeze,
Biblická teologie,
Dějiny židů


Příběhy Tóry


Přečtěte si knihu Příběhy Tóry online zdarma

Kód: D0003436
EAN: 9788087186060
ISBN: 9788087186060
Nakladatel: P3K
Vazba: brožovaná
Počet stran: 144
Jazyk: Česky
Kategorie: Judaismus