Počátky řeckého myšlení

Posted by

Počátky řeckého myšlení

Stáhnout knihu Počátky řeckého myšlení zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Obraz proměny řeckého světa a myšlení mezi 12. a 5. stol. př. Kr., mezi zánikem mykénské palácové civilizace a vznikem klasické řecké polis. Druhé opravené vydání.
Vernant, Jean-Pierr (*1914)
je jedním z nejoriginálnějších hellénistů poválečné Francie. Platí o něm v plné míře, co sám napsal o svém předchůdci a učiteli Louisi Gernetovi: že přispěl k obnově řeckých studií ve Francii. Ve svých pracích, věnovaných zejména starořeckému náboženskému myšlení, navázal na tradici francouzské historické psychologie a sociologie. Na půdě klasických studií tak vydobyl domovské právo oboru, který nazýval „historickou antropologií starého Řecka“.
Počátky řeckého myšlení (1962) patří dnes již ke klasickým knihám. Vyšly nedlouho po rozluštění mykénského písma a načrtly smělý, plastický a přesvědčivý obraz proměny řeckého světa a řeckého myšlení mezi XII. a V. stoletím př. Kr. – mezi zánikem mykénské palácové civilizace a vznikem klasické řecké polis .
Jako učitel působil Jean-Pierre Vernant naposledy na College de France, jehož je emeritním profesorem. Znám je nicméně i u nás, neboť několikrát navštívil Československo.

Štítky:
Studie,
Řecká antická filozofie,
Racionalita,
Sociální změna,
Filozofické myšlení,
Mýty,
Kulturní změna,
Filozofie a věda,
Mýty – starověké řecko,
Filozofie a věda – starověké řecko


Počátky řeckého myšlení


Přečtěte si knihu Počátky řeckého myšlení online zdarma

Kód: D0143370
EAN: 9788072983933
ISBN: 978-80-7298-393-3
Nakladatel: Oikoymenh
Vazba: brožovaná
Počet stran: 88
Jazyk: Česky
Kategorie: Filozofie