NIKOLAJ LOSSKIJ:OBHÁJCE MYSTICKÉ INTUICE

Posted by

NIKOLAJ LOSSKIJ:OBHÁJCE MYSTICKÉ INTUICE

Stáhnout knihu NIKOLAJ LOSSKIJ:OBHÁJCE MYSTICKÉ INTUICE zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Ruský myslitel Nikolaj Losskij (1870-1965) se nesmazatelně vepsal do duchovního a intelektuálního života prvorepublikového Československa a v době válečného rozdělení republiky plodně působil též na Slovensku. Ještě před příchodem Losského do Československa představil jeho světonázor František Krejčí. Hlubší poznání ovšem přinesly Losského vlastní studie v časopise Ruch filosofický, kde také Losskij získal okruh intelek-tuálně a duchovně spřízněných duší. Jeho přáteli se stali Karel Vorovka a Ferdinand Pelikán, kteří se ruským myšlením profesně zabývali. Zvláštní sympatie si u Losského získal Vladimír Hoppe a bratři Ctibor a Miloš Bezděkovi. V této monografii je Losského působení představeno nejen na základě biografických a bibliografických dat, ale především je interpretováno metodologií využívanou ve spirituální teologii. Nosnými tématy k teologické reflexi jsou Losského pojetí mystické intuice a duchovní rozvoj osobnosti.

Štítky:
Monografie,
Osobní růst,
Teorie poznání,
Filozofové,
Rozvoj osobnosti,
Mystika,
Křesťanská filozofie,
Křesťanští filozofové,
Spiritualita,
Ruská filozofie,
Intuitivismus


NIKOLAJ LOSSKIJ:OBHÁJCE MYSTICKÉ INTUICE


Přečtěte si knihu NIKOLAJ LOSSKIJ:OBHÁJCE MYSTICKÉ INTUICE online zdarma

Kód: D0139024
EAN: 9788074650000
ISBN: 978-80-7465-000-0
Nakladatel: Pavel Mervart
Vazba: vázaná
Počet stran: 212
Jazyk: Česky
Kategorie: Osobnosti náboženství a myšlení