Nastolování agendy: Role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti a genderu

Posted by

Nastolování agendy: Role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti a genderu

Stáhnout knihu Nastolování agendy: Role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti a genderu zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Publikace vychází z aktuálně obhájené autorovy disertace a empiricky zkoumá proces nastolování agendy. Nejprve je tu rekapitulována teorie a rozebrána metodologie výzkumu tohoto procesu. V jednotlivých kapitolách je pak empiricky ověřována: (1) podstata fungování tohoto procesu, (2) role struktury mediálního obsahu, (3) role přímé osobní zkušenosti, (4) role interpersonální komunikace a (5) role genderu. V závěru autor shrnuje získané výsledky a uvažuje, jak může celý proces a metody jeho výzkumu do budoucna ovlivnit nástup internetu.Úryvek z úvodu:Kniha se zabývá teorií nastolování agendy (agenda-setting theory). Tato teorie popisuje, jak se problémy a témata stávají důležitými ve veřejném mínění, v obsazích masových médií a uvnitř politického aparátu a jaké jsou důsledky takového „nastolení“ témat a problémů. Tento proces je formován množstvím vlivů a také ovlivňuje mnoho subjektů. Lze se tu podrobně seznámit se dvěma základními teoretickými liniemi, které se nastolováním agendy zabývají. Jedna z nich zkoumá, jak jsou problémy nastolovány uvnitř politického aparátu. Ve druhé je primárně kladen důraz na to, jaký mají vliv masová média na utváření veřejného mínění ohledně důležitých problémů a témat. Tato kniha se drží především druhé linie, výhradně je jí věnována její empirická část (4.–7. kapitola). Obě linie výzkumu nastolování agendy jsou samozřejmě rekapitulovány v části věnované teorii a metodologii výzkumu studovaného procesu (2. a 3. kapitola).

Štítky:
Studie,
Partnerství, vztahy,
Interpersonální komunikace,
Stolování,
Gender,
Masmédia,
Veřejné mínění,
Vliv médií,
Mediální komunikace,
Vydavatelství západočeské univ,
Komunikace


Nastolování agendy: Role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti a genderu


Přečtěte si knihu Nastolování agendy: Role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti a genderu online zdarma

Kód: D0009702
EAN: 9788070438053
ISBN: 9788070438053
Nakladatel: Vydavatelství Západočeské univ
Vazba: brožovaná
Počet stran: 162
Jazyk: Česky
Kategorie: Politologie a politika