Muslimové a jejich svět

Posted by

Muslimové a jejich svět

Stáhnout knihu Muslimové a jejich svět zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Patrně ještě nikdy se v moderním českém společenském diskursu tak často nehovořilo o islámském náboženství a islámské kultuře, jako je tomu v posledních letech. Sdělovací prostředky přinášejí zprávy, články a analýzy, obsahující (snad neúmyslně) dezinfor-mace a polopravdy, politici vydávají bohorovná prohlášení, intelektuálové a aktivisté, politologové, ba dokonce církevní představitelé se s neuvěřitelnou lehkostí a pohrdáním vyjadřují k tomuto světovému náboženství, jeho kultuře a politickým událostem, jež s ním souvisejí. Základním rysem podobných výpovědí bývá snaha o paušální odsudek, poukazy na islamizaci Evropy či na nebezpečí střetu civilizací. K české diskusi o islámu přispělo i nakladatelství Dingir, které se prostřednictvím stej-nojmenného časopisu už 21 let věnuje studiu a prezentaci soudobých trendů v různých náboženských tradicích. Proto také Dingir vydal roku 2016 monografii českého arabisty a islamologa Miloše Mendela Muslimové a jejich svět. O víře, zvyklostech a smýšlení vyzna¬vačů islámu. V ní se autor věcně a odborně kriticky vyjádřil k základním hodnotám islá¬mu jako náboženství a na něm vybudované civilizace, vysvětlil různé aspekty islámských reálií a vyvracel mýty a polopravdy, jimiž je český veřejný prostor v poslední době za¬plavován. Nyní, po dvou letech, nastal čas pro druhé vydání. Je opraveno, doplněno a aktualizová-no, takže počet stran je nepatrně vyšší. Přehledná struktura a zaměření na praktické otázky každodenního života muslimů a na otázky přítomnosti islámu v české společnosti ovšem zůstaly. I druhé vydání tak přispěje k informovanosti široké veřejnosti – studentů, středoškolských pedagogů, novinářů a dalších zájemců – o věrouce, rituálech, zvyklostech či klasických i soudobých podobách práva a politiky.


Muslimové a jejich svět


Přečtěte si knihu Muslimové a jejich svět online zdarma

Kód: D0435915
EAN: 9788086779454
ISBN: 978-80-86779-45-4
Nakladatel: Dingir
Vazba: brožovaná
Počet stran: 304
Jazyk: Česky
Kategorie: Islám