Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice

Posted by

Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice

Stáhnout knihu Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Monografie je výstupem z projektu GAČR č. 403/07/0336 s názvem Kvalita života, střední a zdravá délka života z aspektu determinant zdraví u romského obyvatelstva v České a Slovenské republice (hl. řešitelka PhDr. Eva Davidová, CSc.). Stěžejní částí monografie jsou tři kapitoly, které prezentují výsledky výzkumu (kap. 5, 6 a 7). První popisuje vývojové souvislosti romského obyvatelstva v České a Slovenské republice, především ve vztahu k rodině, resp. postavení jejích jednotlivých členů.

Další kapitola je věnována zdraví a zdravotnímu stavu Romů, zvláště pak s ohledem na sociální podmínky (resp. sociální problémy), ve kterých Romové žijí. Stěžejní je kapitola, která rozebírá jednotlivé sociální determinanty zdraví u sledovaného výzkumného souboru vícegeneračních romských rodin v České a Slovenské republice. S ohledem na kvalitativní strategii sběru dat jsou jednotlivé podkapitoly doplněny o ilustrativní kazuistiky, stejně jako o případové studie vlivu prostředí ve vybraných lokalitách.


Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice


Přečtěte si knihu Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice online zdarma

Kód: D0001725
EAN: 9788073874285
ISBN: 978-80-7387-428-5
Nakladatel: Triton
Vazba: vázaná
Počet stran: 256
Rok vydání: 2011
Rozměry: 156,0×232,0x20,0mm
Váha: 682g
Jazyk: Česky
Kategorie: Sociologie