Krize a kairos

Posted by

Krize a kairos

Stáhnout knihu Krize a kairos zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Společným záměrem dvousvazkové publikace “Krize a kairos” je reflektovat aktuální a mnohorozměrné téma krize z hlediska křesťanského myšlení. První svazek publikace přistupuje k danému tématu v širší teologické perspektivě. Jeho úkolem je tázat se po tom, jaký význam nabývá krize ve světle Božího zjevení přítomného v Písmu svatém, v nauce církevních otců, v církevních tradicích a v magisteriu. V perspektivách různých oborů, jako je biblická teologie, patristika, systematická či pastorální teologie nebo církevní dějiny chce poukázat zejména na to, že krize může být mnohdy chápána i jako kairos a čas milosti.

Jednotícím prvkem druhého svazku publikace “Krize a kairos” je snaha křesťansky reflektovat téma krize v jeho konkrétních podobách. Náplň svazku je zároveň určena snahou o interdisciplinární přístup, proto je téma krize sledováno v perspektivě různých, zejména humanitních věd. Jednotlivé kapitoly přistupují k tématu např. z hlediska historie, ekonomie, etiky, psychologie či náboženských nauk. Jejich cílem není popsat všechny zásadní a důležité krize současného světa. Mají spíše poukázat na to, že palčivé problémy a otázky týkající se jednotlivých součástí lidského života či kultury nemusí zůstat bezvýchodné, ale mohou se stát novou výzvou a časem příhodným pro potřebné změny. Mohou být tudíž uchopeny i jako kairos.

Autorský kolektiv tvoří: Jarmila Bednaříková, David Bouma, Prokop Brož, Vojtěch Brož, Jan Hojda, Vladimír Juhás, Jan Hojda, Veronika Kuříková, Aleš Opatrný, Jiří Pavlík, Tomáš Petráček, Ctirad V. Pospíšil, Karel Sládek, Petr Štica, Jakub Trojan, Monika Ulrichová, David Vopřada

Štítky:
Monografie,
Kultura a společnost,
Kolektivní monografie,
Identita,
Postmoderní společnost,
21. století,
Křesťanství a společnost,
Globální problémy,
Smrt,
Řešení problémů,
Krizové situace,
Interpretace dějin,
Migrace obyvatelstva,
Řešení problémů – křesťanské pojetí


Krize a kairos


Přečtěte si knihu Krize a kairos online zdarma

Kód: D0000996
EAN: 9788087378786
ISBN: 9788087378786
Nakladatel: Pavel Mervart
Vazba: brožovaná
Počet stran: 316
Jazyk: Česky
Kategorie: Křesťanství