Když ruce mluví

Posted by

Když ruce mluví

Stáhnout knihu Když ruce mluví zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Kniha filozofa, literárního teoretika a překladatele Josefa Fulky interpretuje některé – zejména filosofické – texty, jež tím nebo oním způsobem tematizují otázku gesta a znakového jazyka. V úvodu se zabývá některými metodologickými nesnázemi, které takový projekt nevyhnutelně obnáší, především složitým vztahem mezi gestikulací a znakovým jazykem. Až do 19. století nebyly tyto oblasti nijak striktně oddělovány a teprve ve století dvacátém se začala lingvistika znakových jazyků vyvíjet samostatně. První dvě kapitoly tematizují dvě paradigmata chápání hluchoty a znakového jazyka v západním myšlení: první z nich lze označit jako paradigma privativní, v jehož rámci je hluchota chápána jako deficit, druhé paradigma nahlíží hluchotu jako určitý typ diference, tedy jako přítomnost jiných komunikačních kompetencí a jiného “stylu” vnímání. Třetí kapitola se věnuje jazykovým genealogiím, především Condillacovi a Rousseauovi. A konečně poslední kapitola je věnována filosofii M. Merleau-Pontyho a jeho pojetí vztahu řeči a gesta.


Když ruce mluví


Přečtěte si knihu Když ruce mluví online zdarma

Kód: D0406918
EAN: 9788073087470
ISBN: 9788073087470
Nakladatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Vazba: brožovaná
Počet stran: 256
Jazyk: Česky
Kategorie: Filozofie