Karel Vorovka

Posted by

Karel Vorovka

Stáhnout knihu Karel Vorovka zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Univerzitní profesor Karel Vorovka patřil v první třetině 20. století k nejvýraznějším představitelům české filosofie. Kniha podává ucelený výklad o jeho životě a díle; navazujíc na dosavadní studie představuje Vorovkův myšlenkový vývoj od matematiky k noetice, metafyzice a dějinám filosofie v širších souvislostech české i světové filosofie. Životní pasáže se vztahují k Vorovkovu prostředí rodinnému, školnímu (učil na střední i vysoké škole) a filosofickému, k jeho spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků, Jednotou filosofickou, Ruchem filosofickým a se zahraničními filosofy. Součástí knihy jsou rovněž překlady Vorovkových francouzských studií, dochovaná korespondence, bibliografický soupis jeho prací i ohlasů a řada fotografií a dokumentů osobního i profesního charakteru. Kniha je připomínkou 130. výročí Vorovkova narození (3. února 1879) a 80. výročí jeho úmrtí (15. ledna 1929).

Štítky:
Monografie,
Idealismus,
Filozofové,
Filozofové – česko,
Česká filozofie,
Filozofie a věda,
Filozofie přírodních věd


Karel Vorovka


Přečtěte si knihu Karel Vorovka online zdarma

Kód: D0005180
EAN: 9788070073315
ISBN: 9788070073315
Nakladatel: Filosofia
Vazba: vázaná
Počet stran: 600
Jazyk: Česky
Kategorie: Osobnosti náboženství a myšlení