Jiří Kovařík I.

Posted by

Jiří Kovařík I.

Stáhnout knihu Jiří Kovařík I. zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Malíř Jiří Kovařík (1932-1994) byl plzeňským rodákem a celý svůj život v Plzni prožil. Tato kniha je první monografií Jiřího Kovaříka, která mapuje celek jeho díla, včetně pohnutého života umělce, který byl tragickou nehodou ukončen nedlouho po sametové revoluci. První oddíl knihy je tvořen původním textem, který obšírně mapuje jak život malíře, tak vývoj jeho díla, a to právě v kontextu významných životních událostí Jiřího Kovaříka, které jeho dílo do značné míry poznamenaly. Druhý oddíl knihy je pak tvořen úplnými přepisy textů o Jiřím Kovaříkovi a rozbory jeho díla, které jsou nestranným svědectvím dobových snah o zařazení Jiřího Kovaříka do prostoru výtvarné vědy. Třetí oddíl knihy je věnován reprodukcím obrazů a menšímu množství souvisejících kreseb. Obrazy z padesátých a šedesátých let jsou řazeny chronologicky, počínaje léty sedmdesátými jsou obrazy řazeny s důrazem na tematické cykly. Čtvrtý oddíl knihy je věnován realizacím a návrhům realizací. Nerealizovaných návrhů je, vzhledem k zákazu veškeré výtvarné činnosti, značné množství. V pátém oddílu reprodukujeme vybrané dokumenty, které jsou nezprostředkovaným dokladem Kovaříkova životního příběhu.

Štítky:
20. století,
České malířství,
Katalogy,
Jubilejní publikace,
Moderní umění – česko,
Moderní umění,
Užité umění,
Užité umění – česko


Jiří Kovařík I.


Přečtěte si knihu Jiří Kovařík I. online zdarma

Kód: D0168894
EAN: 9788087289198
ISBN: 978-80-87289-19-8
Nakladatel: Galerie města Plzně
Vazba: vázaná
Počet stran: 640
Jazyk: Česky
Kategorie: Výtvarné umění