Jazyk jako stigma?

Posted by

Jazyk jako stigma?

Stáhnout knihu Jazyk jako stigma? zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Studie se zabývá chybovostí v psaném projevu romských žáků 9. ročníků základních škol praktických, přičemž analyzuje 130 školních prací těchto žáků dostupných v databance ROMi (databanka psaného a mluveného projevu romských dětí a mládeže v češtině). Autorka se zaměřuje především na stigmatizující potenciál zkoumaných chyb, jemuž dosud nebyla v české lingvistice věnována dostatečná pozornost. Studie tak přináší inovativní koncept tzv. stigmatizující chyby a nové, propracované schéma tohoto typu chyb, na jehož základě autorka provedla detailní kvalitativně-kvantitativní analýzu textů. Kromě samotné kvalitativně-kvantitativní analýzy nastiňuje studie také aktuální stav problematiky vzdělávání romských žáků v češtině, problematiku romského etnolektu češtiny a problematiku jazykového projevu jako zdroje stigmatu, podrobné informace o databance ROMi a v neposlední řadě také návrhy na možné způsoby kompenzace této chybovosti. Práce také obsahuje všech 130 zkoumaných textů v plném znění.

Štítky:
Studie,
Státy, kultury, národy,
Česky,
Romové,
Jazykové chyby,
Psaný projev


Jazyk jako stigma?


Přečtěte si knihu Jazyk jako stigma? online zdarma

Kód: D0221369
EAN: 9788073084868
ISBN: 9788073084868
Nakladatel: Filozofická fakulta UK v Praze
Vazba: brožovaná
Počet stran: 148
Jazyk: Česky
Kategorie: Jazykověda a ostatní