Izák Syrský a jeho duchovní odkaz

Posted by

Izák Syrský a jeho duchovní odkaz

Stáhnout knihu Izák Syrský a jeho duchovní odkaz zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Izák Syrský, jeden z největších křesťanských mystiků všech dob, žil v 7. století jako mnich-poustevník v oblasti Mezopotámie (území dnešního Iráku a Íránu). V předkládané knize je analyzováno Izákovo asketické a mystické učení – zejména stavy opuštěnosti Bohem, pokušení, pokory a slz pokání, modlitby a mystických osvícení, duchovního úžasu a “opojení” Bohem; prostor je rovněž věnován jeho chápání vztahu víry a vědění, výkladu života budoucího věku, eschatologické naději a zejména stěžejnímu tématu jeho fascinující teologické koncepce Boha-Lásky, jež je “jedinou příčinou stvoření světa”. Kniha metropolity Ilariona Alfejeva, předního pravoslavného teologa, mj. doktora filosofie Oxfordské univerzity a L’Institut de Th éologie Orthodoxe Saint-Serge v Paříži, je první monografií o Izáku Syrském v současné světové vědě a byla přeložena do řady evropských jazyků.

Štítky:
Mystika,
Rané křesťanství,
Bůh a člověk,
Askeze,
Teologie,
Sýrie,
Pravoslaví,
Mezopotámie,
Poustevníci,
Křesťanský východ


Izák Syrský a jeho duchovní odkaz


Přečtěte si knihu Izák Syrský a jeho duchovní odkaz online zdarma

Kód: D0004516
EAN: 9788087378373
ISBN: 978-80-87378-37-3
Nakladatel: Pavel Mervart
Vazba: vázaná
Počet stran: 327
Jazyk: Česky
Kategorie: Křesťanství