Hitlerova Vídeň

Posted by

Hitlerova Vídeň

Stáhnout knihu Hitlerova Vídeň zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Tato poutavě napsaná kniha je jednak objevnou biografií mladého Hitlera, zachycující jeho dětství a mládí až do roku 1913, kdy Rakousko opustil, především však hlubokou kulturně-politickou sondou do života Vídně na počátku století, kdy se zde budoucí diktátor marně pokoušel uchytit a prosadit: není to kulturní metropole Freudova, Mahlerova nebo Klimtova, nýbrž Vídeň “bezvýznamných lidí”, nezaměstnaných, kteří živoří v azylových domech, českých přistěhovalců, haličských Židů, ale také sílícího nacionalismu a antisemitismu. Hamannová se detailně zabývá obskurními spisy rasových teoretiků a působením vídeňských nacionalistických politiků, kteří měli na Hitlerův pozdější vývoj určující vliv. Pozornost věnuje rovněž tehdejšímu tisku, nikoli ovšem známým intelektuálním listům, nýbrž schöneriánskému, německoradikálnímu a křesťanskosociálnímu tisku, přičemž upozorňuje na jejich způsob vyjadřování a na souvislosti s pozdější Hitlerovou politickou rétorikou. Obsáhlé kapitoly věnuje například sociální situaci ve Vídni, půtkám ve vídeňském parlamentu a dvěma největším vídeňským menšinám: Židům a Čechům. Kapitola o Češích ve Vídni přináší mj. podrobnosti o přistěhovalecké vlně kolem roku 1900, sporech kolem “Komenské ho škol” a rozbor Hitlerových výroků o Češích.

Štítky:
Studie,
Svět a politika,
Státy, kultury, národy,
Kultura a společnost,
20. století,
Politici,
Politici – německo,
Nacisté – německo,
Hitler, adolf, 1889-1945,
Nacisté,
Vídeň (rakousko),
Nacismus,
Diktátoři,
Kultura a společnost – rakousko,
Vídeň (rakousko) – společnost a politika,
Hitler ,
Vídeň


Hitlerova Vídeň


Přečtěte si knihu Hitlerova Vídeň online zdarma

Kód: D0001924
EAN: 9788072602469
ISBN: 978-80-7260-246-9
Nakladatel: Prostor
Počet stran: 512
Jazyk: Česky
Kategorie: Evropa