Historici mezi domovem a světem

Posted by

Historici mezi domovem a světem

Stáhnout knihu Historici mezi domovem a světem zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Rozsáhlé osmisetstránkové dílo tvoří čtyři hlavní oddíly: “Těžiště prvního z nich tvoří studie, které jsem věnoval regionu svého badatelského mládí – malebnému kraji kolem Blaníku; tam jsem našel a postupně prostudoval dílo několika osobností spjatých s Podblanickem a uvědomil jsem si, že v malém koutku středních Čech lze sledovat vývoj od zakladatelů historického místopisu přes klasiky české a dokonce i moravské historické vlastivědy až po ústřední osobnost českého kulturního dějepisu a mikrohistorie Josefa Petráně, a poté i po recepci jeho podnětů v současném regionálně historickém bádání.

Druhý oddíl, věnovaný českým historikům, se skládá ze dvou částí, jejichž názvy jsem volil ve shodě s titulem knihy svého dávného učitele Ivana Hlaváčka. Většině “předchůdců” jsem se původně věnoval v souvislosti se studiem jejich pojetí raně novověkých dějin, zatímco u “současníků” mi šlo o alespoň částečné vystižení vědecké a lidské osobitosti v rámci historické obce, v níž jsem se sám pohyboval.
Třetí oddíl, členěný geograficky, přináší převážně stručné charakteristiky vybraných zahraničních historiků bohemikálního zaměření, které jsem měl možnost v minulých desetiletích blíže poznat; zde mohu jen vyslovit politování, že jsem dosud nestihl napsat medailóny mnoha dalších představitelů zahraniční bohemistiky, s nimiž jsem se seznámil a kteří by si byli zasloužili stejnou pozornost. Tuto mezeru částečně zaplňuje čtvrtý oddíl – rozhovory se zahraničními historiky o jejich postoji k českým dějinám.”

Štítky:
Sborníky,
Historiografie,
Historici,
Historici – česko,
Historiografie – česko


Historici mezi domovem a světem


Přečtěte si knihu Historici mezi domovem a světem online zdarma

Kód: D0210841
EAN: 9788073956950
ISBN: 9788073956950
Nakladatel: Univerzita Pardubice
Vazba: vázaná
Počet stran: 798
Jazyk: Česky
Kategorie: Středočeský kraj