Duchovní cesta, sv. 1

Posted by

Duchovní cesta, sv. 1

Stáhnout knihu Duchovní cesta, sv. 1 zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Kniha podává slovem i obrazem autentické svědectví duchovní cesty a nauky, kterou předával František Drtikol. Mapuje nejpodstatnější část života Drtikola myslitele. Je sestavená z různých útržků rukopisů, samostatných, vesměs přesně datovaných myšlenek, dopisů, písemných záznamů a svědectví jeho přátel a žáků. Významným způsobem se dotýká i Drtikolovy fotografické spirituální tvorby, datované mezi roky 1930-1935, a to jak textově, tak i obrazově. Toto celé umocňuje obrazová část věnovaná Drtikolově mystické malbě z období mezi roky 1931-1948, tedy zachycující její nástup a vyvrcholení po roce 1935, kdy se Drtikol úplně vzdal fotografické tvorby coby hlavního prostředku svého výtvarného vyjádření. Jakýmsi pilířem knihy jsou porůznu dochované myšlenky Fráni Drtikola vesměs vlastní rukou zapsané v letech 1928-1945. Kapitolu doprovázejí faksimile právě těchto rukopisných záznamů, jež se dochovaly v originálech.


Duchovní cesta, sv. 1


Přečtěte si knihu Duchovní cesta, sv. 1 online zdarma

Kód: D0025686
EAN: 9788090298668
ISBN: 8090298664
Nakladatel: Svět
Počet stran: 400
Jazyk: Česky
Kategorie: Duchovní teorie a směry