Domino Český jazyk pro malé cizince 1 – učebnice

Posted by

Domino Český jazyk pro malé cizince 1 - učebnice

Stáhnout knihu Domino Český jazyk pro malé cizince 1 – učebnice zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Učebnicový soubor Domino – Český jazyk pro malé cizince je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy, zvl. pro 1. ročník ZŠ. Vychází z Evropského portfolia jazyků a je vstupem do osvojování si českého jazyka, který dětem zprostředkovává hravou cestou.
Soubor zahrnuje barevnou učebnici pro děti, pracovní sešit pro děti, metodickou příručku pro učitele a CD se zvukovými nahrávkami básniček, dialogů a herních aktivit obsažených v učebnici. Je využitelný jak při individuální výuce, tak při skupinovém vyučování.
Učebnicový soubor zohledňuje zvláštnosti žáka stojícího na prahu gramotnosti, tedy jednak jeho omezenou, či nulovou znalost čtení a psaní, jednak období názorného myšlení, které se zaměřuje na vnímání konkrétních předmětů nebo jejich obrázků a manipulaci s nimi.

Učebnice
Barevná učebnice zahrnuje materiál určený jednak pro prezentaci vybraných gramatických jevů, jednak slouží pro upevňování dovednosti poslechu s porozuměním. Dále přináší vizuální oporu pro nácvik komunikačních dovedností. Gramatická složka je do učebnice zapracována pomocí komunikačně upravených postupů audioorální metody, tj. učitel nikdy žákům nepředstavuje gramatický jev popisným způsobem, ale žáci si jej osvojují pomocí různých komunikačních aktivit.
Učebnice je vystavěna na bohatém barevném ilustračním materiálu, který žákům slouží jako překladová a explanační složka. Vzhledem k nízké či nulové gramotnosti cílové skupiny je textová složka minimalizována, učebnice se opírá o propojení složky vizuální a audiální.
Učebnice také důsledně poskytuje materiál pro nácvik fonetických jevů, a to v podobě básniček a říkadel.
Žáci využívají učebnici jako vizuální oporu, tj. není určena k dopisování, apod.

Štítky:
Česky,
Pracovní sešity,
Jazyková výuka,
Metodické příručky


Domino Český jazyk pro malé cizince 1 – učebnice


Přečtěte si knihu Domino Český jazyk pro malé cizince 1 – učebnice online zdarma

Kód: D0115648
EAN: 9788073575823
ISBN: 978-80-7357-582-3
Nakladatel: Wolters Kluwer
Vazba: Brožovaná bez přebalu matná
Počet stran: 84
Rok vydání: 2010
Rozměry: 210,0×305,0x10,0mm
Váha: 258g
Jazyk: Česky
Kategorie: Čeština pro cizince