Dejiny Uhorska a Slováci (SK)

Posted by

Dejiny Uhorska a Slováci

Stáhnout knihu Dejiny Uhorska a Slováci (SK) zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Vydavateľstvo Perfekt si dovoľuje čitateľskej verejnosti predstaviť prvé slovenské dejiny Uhorska, ktorého súčasťou boli aj Slováci. I keď sa o to pokúsili v minulosti viacerí autori, vždy išlo iba o zlomok z tohto obdobia.
Súčasní významní historici Vladimír Segeš a Ivan Mrva sa bravúrne zhostili úlohy napísať konečne komplexnú knihu obsahujúcu množstvo kvalitných historických reálií zo Stredovekého a Novovekého Uhorska, ktoré dokresľujú dobové umelecké obrázky a historické rytiny či už panovníkov, bitiek alebo významných listín, či kroník. Od prvých Arpádovcov po rok 1918 tu prebieha takmer plastický obraz sledu udalostí dejín Uhorska, preto táto publikácia zaujme pozornosť nielen tých, ktorí milujú históriu a je pre nich záľubou, ale prispeje aj k rozvoju informovanosti žiakov a študentov, teda môže byť hodnotnou učebnou pomôckou.

Štítky:
Monografie,
Státy, kultury, národy,
Státy, kultury, národy – slovensky,
Naučná literatura – slovensky,
Kolektivní monografie,
Maďarsko – dějiny,
Slováci a maďaři,
Rakousko-uhersko,
Novověk,
Historie,
Uherské království,
Slovenské dějiny


Dejiny Uhorska a Slováci (SK)


Přečtěte si knihu Dejiny Uhorska a Slováci (SK) online zdarma

Kód: D0155086
EAN: 9788080465865
ISBN: 978-80-8046-586-5
Nakladatel: PERFEKT
Počet stran: 400
Rozměry: 165,0×240,0x27,0mm
Váha: 1000g
Jazyk: Slovensky
Kategorie: Dějiny států