DE VULGARI ELOQUENTIA/O RODNÉM JAZYCE

Posted by

DE VULGARI ELOQUENTIA/O RODNÉM JAZYCE

Stáhnout knihu DE VULGARI ELOQUENTIA/O RODNÉM JAZYCE zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Traktát De vulgarit eloquentia (O rodné řeči) patří mezi u nás méně známé Dantovy spisy. Tento nedokončený traktát se skládá ze dvou po stránce obsahové rozdílných knih. V první se Dante věnuje nejprve otázkám spjatým s jazykem či lidskou řečí obecně (otázka tzv. babylónského zmatení jazyků) a poté seznamuje čtenáře s konkrétní jazykovou situací na Apeninském poloostrově. Mezi zdejšími dialekty hledá jazyk, který by mohl být všem Italům společný a zároveň schopný vyjádřit i největší a nejvznešenější myšlenky. Tento jazyk se nazývá volgare illustre.
Druhá kniha pak představuje nedokončenou poetiku a Dante se v ní zabývá různými aspekty kancóny, kterou považuje za vrcholný básnický útvar. Řeší zde např. otázku volby vhodných témat, slovní zásoby či správné veršové struktury. Své názory dokumentuje ukázkami z tvorby italských básníků, zejména představitelů tzv. sladkého nového stylu, a také úryvky z písní provensálských trubadúrů.
Připravil R. Psík – překlad a úvodní studie.

Štítky:
Pojednání,
Poetika,
Jazyk


DE VULGARI ELOQUENTIA/O RODNÉM JAZYCE


Přečtěte si knihu DE VULGARI ELOQUENTIA/O RODNÉM JAZYCE online zdarma

Kód: D0025749
EAN: 9788072981182
ISBN: 978-80-7298-118-2
Nakladatel: Oikoymenh
Počet stran: 214
Jazyk: Česky
Kategorie: Literární vědy