Daňový systém ČR cvičebnice 2018

Posted by

Daňový systém ČR cvičebnice 2018

Stáhnout knihu Daňový systém ČR cvičebnice 2018 zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Tento komplet cvičebnic je zpracován kolektivem zkuąených vysokoąkolských učitelů s mnohaletou praxí v oblasti daňového práva ČR a zdanění.
Obsahuje několik typů příkladů od základních aľ po opakovací moduly sloľené předevąím z komplexních příkladů. Připravené úkoly jsou promyąleně koncipovány tak, aby umoľnily procvičit, rozvinout, utvrdit a částečně zautomatizovat znalosti vycházející ze studia učebnice. Jsou zařazeny jak obecné úkoly určené k pochopení konstrukce daní a k naznačení jejich vzájemné provázanosti, tak i výpočtové příklady řazené od jednoduchých k sloľitějąím a komplexnějąím. Cvičebnice je koncipována jako pracovní seąit, do kterého lze výsledky jednotlivých úkolů přímo zaznamenávat. V závěru jednotlivých seąitů naleznete klíč k řeąení úkolů, aby bylo moľno si ověřit správnost výsledku.
Pro snaząí orientaci Cvičebnice důsledně navazuje svojí strukturou na učebnici Daňový systém ČR 2018, a to včetně členění do subkapitol.
Jednotlivé díly je moľné zakoupit samostatně nebo jako komplet vč. CD-ROMU s prezentacemi ke vąem kapitolám učebnice a tabulkami pro daňové výpočty za zvýhodněnou cenu.


Daňový systém ČR cvičebnice 2018


Přečtěte si knihu Daňový systém ČR cvičebnice 2018 online zdarma

Kód: D0446897
EAN: 9788087480687
ISBN: 9788087480687
Nakladatel: VOX
Počet stran: 224
Jazyk: Česky
Kategorie: Ostatní zboží nezařazeno