Chrysalis Tarot – Když se nevědomé stane vědomým (kniha a 78 karet)

Posted by

Chrysalis Tarot - Když se nevědomé stane vědomým (kniha a 78 karet)

Stáhnout knihu Chrysalis Tarot – Když se nevědomé stane vědomým (kniha a 78 karet) zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Objevte nevsˇedni´ tarotovou sadu, ktera´ do Velky´ch arka´n prˇina´sˇi´ nejeden novy´ prˇi´beˇh. Jako dvorni´ karty se va´m prˇedstavi´ herecka´ spolecˇnost strˇedoveˇky´ch postavicˇek, ktere´ dodaji´ vasˇim vy´kladu°m zˇivot. Hlavni´m ci´lem teˇchto karet je vsˇak sebeuveˇdomeˇni´. Urcˇiteˇ jste uzˇ mnohokra´t slysˇeli, zˇe „vsˇechny odpoveˇdi uzˇ ma´me v sobeˇ“. Tedˇ uzˇ je jen neˇjak dostat ven. Chrysalis Tarot je pro tento sˇlechetny´ ci´l jako stvorˇeny´ – bude inspirovat vasˇi mysl, kla´st va´m hloubave´ ota´zky a zavede va´s na dobrodruzˇnou cestu do vasˇeho nitra. Na cestu, ktera´ toho hodneˇ odhali´ a bude poucˇna´ i za´bavna´.


Chrysalis Tarot – Když se nevědomé stane vědomým (kniha a 78 karet)


Přečtěte si knihu Chrysalis Tarot – Když se nevědomé stane vědomým (kniha a 78 karet) online zdarma

Kód: D0457715
EAN: 9788073705084
ISBN: 978-80-7370-508-4
Nakladatel: Synergie
Počet stran: 96
Rok vydání: 2019
Kategorie: Tarot a věštění