Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy

Posted by

Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy

Stáhnout knihu Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Církevněslovanské písemnictví tvoří podstatnou část nejstarší české kulturní historie. I když celkový objem zachovaných literárních památek z tohoto období představuje dnes pouze špičku ledovce, je možno nejen v nástinu, ale i v některých důležitých detailech poznat povahu a význam epochy slovanské vzdělanosti v Čechách 10. a 11. století. Slovní zásoba českocírkevněslovanských památek obsahuje četné prvky, které lze chápat jako filologické důkazy přímé a nepřerušené návaznosti této epochy na období velkomoravské, vypovídá o jejím přetrvávajícím postavení na styku kultury latinské a byzantské a odhaluje její pevné zakotvení v kontextu ostatních soudobých redakcí nejstaršího slovanského spisovného jazyka, zároveň však také poukazuje na některé svébytné rysy, díky nimž českocírkevněslovanské písemnictví zanechává nesmazatelnou stopu na dějinných křižovatkách nejen slovanských…


Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy


Přečtěte si knihu Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy online zdarma

Kód: D0018952
EAN: 9788086715650
ISBN: 8086715655
Nakladatel: Refugium Velehrad-Roma
Vazba: vázaná
Počet stran: 220
Jazyk: Česky
Kategorie: Křesťanství