A Horror and a Beauty – The World of Peter Ackroyd’s London Novels (ENG)

Posted by

A Horror and a Beauty - The World of Peter Ackroyd's London Novels

Stáhnout knihu A Horror and a Beauty – The World of Peter Ackroyd’s London Novels (ENG) zdarma ve formátu pdf, epub, mobi, rtf a fb2

Peter Ackroyd je jedním z předních současných britských „londýnských“ spisovatelů, který se zaměřuje na tuto metropoli, jeho historii, vývoj a identitu jak ve svých prózách, tak literatuře faktu.
Jeho románový Londýn je silně idiosynkratický konstrukt, který vychází z autorových myšlenek o povaze tohoto města, ale také z jeho pojetí anglické literární senzibility obecně tak, jak je rozvíjí ve svých přednáškách i historických a literárních studiích. Jedná se o neobyčejně heterogenní město nezměrné rozmanitosti a bohatosti lidských zkušeností, nálad, emocí, aktivit a událostí, ale také nástrojů, jejichž prostřednictvím jsou (re)prezentovány a vyobrazeny. Tato heterogenita se podle Ackroyda většinou rodí mimo sídla a sféry kulturní produkce hlavního proudu a etablovaných společenských norem a konvencí, a to obzvláště v okultních praktikách, podvratných činnostech a spiknutích radikálních jedinců či skupin, nejrůznějších zločinných a podvodných činech, pochybných vědeckých experimentech, populárních dramatických rituálních a zábavných formách. Jejich neustálé střetávání se a soupeření s formami oficiálně doporučovanými a schvalovanými generují životní energii města nezbytnou pro jeho dynamické proměny a duchovní obrodu.

Tato kniha představuje svět Ackroydových londýnských románů jako osobitý chronotop určený svými specifickými prostorovými a časovými vlastnostmi a jejich vzájemnou propojeností. Ačkoliv se takováto koncepce městského prostoru vzpírá kategorizaci, kniha je tematicky uspořádána na základě šesti aspektů definujících tento Londýn tak, jak je Ackroyd rozeznává: vztah mezi minulostí a přítomností města, jeho nadpřirozené projevy, jeho zločinné tendence, psychogeografické a antikvářské strategie jeho obyvatel, jeho divadelnost a jeho bytostně literární charakter.

Štítky:
Monografie,
Státy, kultury, národy,
20-21. století,
Literatura,
Anglický román,
Naučná literatura – anglicky,
Státy, kultury, národy – anglicky,
Literární náměty,
Londýn (anglie),
Interpretace a přijetí literárního díla,
Časoprostor,
Města,
Literatura – anglicky,
Prostor v literatuře,
Anglický román – 20.-21. století


A Horror and a Beauty – The World of Peter Ackroyd’s London Novels (ENG)


Přečtěte si knihu A Horror and a Beauty – The World of Peter Ackroyd’s London Novels (ENG) online zdarma

Kód: D0311849
EAN: 9788024631615
ISBN: 9788024631615
Nakladatel: Karolinum
Vazba: brožovaná
Počet stran: 302
Rok vydání: 2016
Jazyk: Anglicky
Kategorie: Literární vědy